انتقال پیام تئوری های تاثیرات موجود بر محتوای رسانه، 1393

5+

انتقال پیام تئوری های تاثیرات موجود بر محتوای رسانه

نویسندگان: پاملا جی شومیکر و استیفن دی ریس

مترجمان: مجید سرابی، اردشیر زابلی زاده و حسینعلی افخمی، 1393


تعداد صفحان: 512 صفحه

ناشر: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

زبان: فارسی

قیمت: 2000 تومان

دانلود: انتقال پیام تئوری های تاثیرات موجود بر محتوای رسانه

راهنمای سریع دانلود، کلیک کنید .