انتقال پیام تئوری های تاثیرات موجود بر محتوای رسانه، 1393

5+

انتقال پیام تئوری های تاثیرات موجود بر محتوای رسانه

نویسندگان: پاملا جی شومیکر و استیفن دی ریس

مترجمان: مجید سرابی، اردشیر زابلی زاده و حسینعلی افخمی، 1393


تعداد صفحان: 512 صفحه

ناشر: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

زبان: فارسی

قیمت: 2000 تومان

دانلود: انتقال پیام تئوری های تاثیرات موجود بر محتوای رسانه

راهنمای سریع دانلود، کلیک کنید .


Related Posts

Staging and Performing Translation
views 318
Staging and Performing Translation Text and Theatre Practice Roger Baines & Cristina Marinetti & Manuela Perteghella 2011 نقشه سایت ...
Translation Changes Everything, 2013
views 716
Translation Changes Everything Theory and Practice by Lawrence Venuti 2013 E-Book: 287 English pages Publisher: Routledge Price...
An Introduction to Discourse Analysis
views 463
An Introduction to Discourse Analysis Margaret Coulthard 1985 E-Book: 229 English Pages - 2nd Edition Publisher: Routledge Price: 1000 T...
Leadership, Discourse, and Ethnicity
views 480
FREE DOWNLOAD Leadership, Discourse and Ethnicity Janet Holmes & Meredith Marra & Bernadette Vine 2011 E-Book: 216 English pag...
Thinking Italian Translation
views 464
FREE DOWNLOAD Thinking Italian Translation A Course in Translation Method: Italian to English Stella Cragie & Ian Higgins & Sándor He...