ثبت سفارش

موارد موردنیاز برای پیگیری سفارش:

1- نام سفارش دهنده 2- ایمیل صحیح 3- نام کتابها 4- نام نویسنده ها 5- تاریخ چاپ (یا لینک آمازون را برایمان بفرستید)
فرآیند سفارش:

ماده 1- اطلاعات ایبوک موردنظر یا لینک آمازون کتاب را از طریق فرم بالا ارسال کنید.

ماده 2- با شما از طریق ایمیل تماس گرفته می شود تا از صحت اطلاعات کتاب مطمئن شویم.

ماده 3- اطلاعات کتاب درخواستی (پی.دی.اف) را به نمایندگی آمازون ارسال می کنیم.

ماده 4- اگر ایبوک موجود باشد، از ما درخواست وجه می شود. معمولاً هزینه بالغ بر 5.000 الی 50.000 تومان است. (در موارد معدود هزینه بیش از مقدار ذکرشده است).

ماده 5- با شما از طریق ایمیل تماس گرفته می شود. اگر کتاب موجود باشد، ماده 6 زیر ↓

ماده 6- پس از واریز وجه توسط شما کتاب برایتان ارسال خواهد شد.


نکته مهم (تبصره 1): اگر کتاب موجود نباشد، وجهی از شما درخواست نمی شود (یعنی، هزینه استعلام موجودیت کتاب رایگان است).

نکته مهم (تبصره 2): لطفاً از تحقق و اجرای درخواست خود مطمئن شوید. چون از اینکه وقت نمایندگی اروپا بدون تکمیل فرآیند گرفته می شود، امتیاز منفی از جانب طرفین (برای شما و ما) محسوب می گردد.


#خرید_کتاب_از_آمازون