ثبت سفارش

موارد موردنیاز برای پیگیری سفارش:

1- نام سفارش دهنده 2- ایمیل صحیح 3- نام کتابها 4- نام نویسنده ها 5- تاریخ چاپ (یا لینک آمازون را برایمان بفرستید)فرآیند سفارش:

1- اطلاعات ایبوک موردنظر یا لینک آمازون کتاب را از طریق فرم بالا ارسال کنید.

2- با شما از طریق ایمیل تماس گرفته می شود تا از صحت اطلاعات کتاب مطمئن شویم.

3- اطلاعات کتاب درخواستی (پی.دی.اف) را به نمایندگی آمازون ارسال می کنیم.

4- اگر ایبوک موجود باشد، از ما درخواست وجه می شود. معمولاً هزینه بالغ بر 10.000 الی 20.000 تومان است. (در موارد معدود هزینه بیش از مقدار ذکرشده است).

5- با شما از طریق ایمیل تماس گرفته می شود. اگر کتاب موجود باشد، ↓

6- پس از واریز وجه توسط شما کتاب برایتان ارسال خواهد شد.

نکته مهم: اگر کتاب موجود نباشد، وجهی از شما درخواست نمی شود (یعنی، هزینه استعلام موجودیت کتاب رایگان است).

نکته مهم: لطفاً از تحقق و اجرای درخواست خود مطمئن شوید. چون از اینکه وقت نمایندگی اروپا بدون تکمیل فرآیند گرفته می شود، امتیاز منفی از جانب طرفین محسوب می گردد.