چگونگی دانلود

تاکید صریح در ابتدا این است که هنگام خرید ایمیل خودتان را صحیح وارد نمایید تا از مشکلات احتمالی بتوانیم جلوگیری کنیم.(مرحله 2 در شکل پایین).

لینکهای دانلود به پوشه ** اینباکس یا اسپم ** ایمیل می شوند.


دلایل تراکنشهای ناموفق بانکی

ممکن ترین دلیل برای تراکنش ناموفق ، بروزرسانی بانک می باشد که خارج از عهده ماست و باید صبر کرد.
سوای این دلیل، چند دلیل عمده برای تراکنشهای ناموفق:
1111- کاربر اصرار دارد که اطلاعات کارت بانکی اش را درست وارد می کند
2222- سرعت اینترنت پایین
3333- استفاده از VPN و فیلترشکن
4444- شتابی نبودن کارت بانکی


آموزش تصویری نحوه دریافت کتابهای تعرفه دار


01-ZARRIN


02-ZARRIN


 


03-ZARRIN


04-ZARRIN


05-ZARRIN


06-ZARRIN