دیکشنری فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی هزاره

0

دیکشنری هزاره بهترین فرهنگ لغت زبان انگلیسی به فارسی است که در ایران چاپ شده است. و از ویژگیهای بسیار خوبی برخوردار است. برای تمام زبان آموزان بویژه دانشجویان سال اول رشته زبان انگلیسی پیشنهاد می شود. حتما آن را از کتابفروشی ها تهیه کنید.