آشنایی با فلاسفه

2+


آشنایی با فلاسفه

مجموعه ترجمه آثار


تعداد کتابها: 22 کتاب

زبان کتابها: فارسی

قیمت: 40.000 تومان

دانلود: مجموعه ترجمه فارسی آشنایی با فلاسفه.


راهنمای سریع دانلود، کلیک کنید .


فهرست کتابها

1- آشنایی با آکویناس – تالیف پل استراتان – ترجمه شهرام حمزه ای – 82 صفحه

2- آشنایی با معرفت شناسی – تالیف منصور شمس – 249 صفحه

3- آشنایی با کنفوسیوس – تالیف پل استراتان – ترجمه کاظم فیروزمند – 62 صفحه

4- آشنایی با سقراط – تالیف پل استراتان – ترجمه علی جوادزاده – 74 صفحه

5- آشنایی با داستایوفسکی – تالیف پل استراتان – ترجمه سیدرضا نوحی – 97 صفحه

6- آشنایی با هیوم – تالیف پل استراتان – ترجمه زهرا آرین – 79 صفحه

7- آشنایی با کیرکگور – تالیف پل استراتان – ترجمه علی جوادزاده – 79 صفحه

8- آشنایی با لاسبنیتس – تالیف پل استراتان – ترجمه فریدون فاطمی- 62 صفحه

9- آشنایی با ویتگنشتاین – تالیف پل استراتان – ترجمه علی جوادزاده – 70 صفحه

10- آشنایی با ارسطو – تالیف پل استراتان – ترجمه شهرام حمزه ای – 84 صفحه

11- آشنایی با آگوستین قدیس – تالیف پل استراتان – ترجمه شهرام حمزه ای – 74 صفحه

12- آشنایی با بورخس – تالیف پل استراتان – ترجمه مهسا ملک مرزبان – 95 صفحه

13- آشنایی با دی.اچ.لارنس – تالیف پل استراتان – ترجمه شیوا مقانلو – 94 صفحه

14- آشنایی با دریدا – تالیف پل استراتان – ترجمه پویا ایمانی- 80 صفحه

15- آشنایی با دکارت – تالیف پل استراتان – ترجمه هومن اعرابی – 62 صفحه

16- آشنایی با جیمز جویس – تالیف پل استراتان – ترجمه امیر احمدی آریان – 85 صفحه

17- آشنایی با دیویی – تالیف پل استراتان – ترجمه کاظم فیروزمند – 70 صفحه

18- آشنایی با جان استوارت میل – تالیف پل استراتان – ترجمه کاظم فیروزمند – 68 صفحه

19- آشنایی با افلاطون – تالیف پل استراتان – ترجمه مسعود علیا – 82 صفحه

20- آشنایی با ژان ژاک روسو- تالیف پل استراتان – ترجمه کاظم فیروزمند – 76 صفحه

21- آشنایی با برتراند راسل – تالیف پل استراتان – ترجمه کاظم فیروزمند – 64 صفحه

22- آشنایی با اسپینوزا – تالیف پل استراتان – ترجمه شهرام حمزه ای – 75 صفحه


 

Related Posts

Sikhism
views 527
FREE DOWNLOAD Sikhism: A Very Short Introduction Eleanor Nesbitt 2005 E-Book: 177 English Pages Publisher: OUP Download: Sikhism: A Very S...
The Blackwell Companion To Political Theology, 200...
views 337
The Blackwell Companion To Political Theology Peter Scott & William T. Cavanaugh 2004 E-Book: 578 pages Publisher: Wiley-Blackwel...
Deconstruction without Derrida
views 384
Deconstruction without Derrida Martin McQuillan 2014 E-Book: 224 English pages Price:1000 Toman Download: Deconstruction without D...
The Undiscovered Self
views 472
The Undiscovered Self C. G. Jung 1958 E-Book: 88 English Pages Publisher: Routledge Price: 1000 Toman Download: The Undiscovered Self (J...
Dialogue and Dialectic
views 289
Dialogue and Dialectic Eight Hermeneutical Studies on Plato Hans-Georg Gadamer (Author) P. Christopher Smith (Translator) 1983 ...