Linguistics

linguistics-video


در منوی کشویی این برگه به ویدئوهای زبانشناسی بصورت آنلاین نگاه خواهید کرد.

شما می توانید نقدهای مورد علاقه خود را سفارش داده و برروی سایت بصورت آنلاین تماشا کنید.

* از منوی کشویی برگه Video Box نقد خود را انتخاب کنید

برای تماشای ویدئو باید  این نرم افزار یا این نرم افزار را دانلود کنید یا از پراکسی استفاده کنید

Linguistics

To watch the videos, make sure download this software or this software or use your V.P.N