فارموکولوژی پایه و بالینی

2019-12-07

کتاب رشته داروشناسی


فارموکولوژی پایه و بالینی

برترام جی. کاتزونگ

مترجم: دکتر مجید متقی نژاد

جلد اول و دوم


قیمت هر جلد: 25.000 تومان

لینک دانلود بعد از پرداخت برایتان ایمیل می شود


خرید جلد اوّل – 780 صفحه

راهنمای سریع دانلود، کلیک کنید .


خرید جلد دوّم – 790 صفحه

راهنمای سریع دانلود، کلیک کنید .


Tags: , , , , ,