تاکید صریح در ابتدا این است که هنگام خرید ایمیل خودتان را صحیح وارد نمایید تا از مشکلات احتمالی بتوانیم جلوگیری کنیم. لینکهای دانلود به پوشه ** اینباکس یا اسپم ** ایمیل می شوند

روشهای ارتباط با کتابخانه:
فقط جی میل: سریعترین روش G-Mail: The Fastest Way

سریعترین روش

TLLBOOK.HELP@gmail.com


به اشتراک گذاری منابع، ثبت سفارش کتاب، گزارش خرابی لینک ها، گزارش دانلودهای غیرمرتبط و ثبت تبلیغات در سایت از طریق ایمیل کتابخانه  یا تکمیل فرم زیر صورت می گیرد