فرهنگ توصیفی اصطلاحات مطالعات ترجمه

نویسندگان: مارک شاتلورت و موریا کاوی 1997

مترجمان: فرزانه فرحزاد – غلامرضا تجویدی – مزدک بلوری 1384

راهنمای سریع دانلود، کلیک کنید .