میشل فوکو

مجموعه ترجمه آثار


تعداد کتابها: 11 کتاب

زبان کتابها: فارسی

قیمت: 50.000 تومان

دانلود: مجموعه ترجمه فارسی آثار میشل فوکو.


راهنمای سریع دانلود، کلیک کنید .


فهرست کتابها

1- باید از جامعه دفاع کرد – تالیف میشل فوکو – ترجمه رضا نجف زاده – 383 صفحه

2- دانش و قدرت – تالیف میشل فوکو – ترجمه محمد ضمیران – 221 صفحه

3- فوکو در بوته ی نقد – تالیف دیوید کوزنزهوی – ترجمه پیام یزدانجو – 420 صفحه

4- فوکو، مارکسیسم و تاریخ – تالیف مارک پوستر – ترجمه امین قضایی – 122 صفحه

5- فوکو و دیرینه شناسی – تألیف حسین کچویان – 256 صفحه

6- میشل فوکو – تألیف بری اسمارت – ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان – 191 صفحه

7- میشل فوکو – تالیف اریک برنز – ترجمه بابک احمدی – 157 صفحه

8- مراقبت و تنبیه – تالیف میشل فوکو – ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده – 418 صفحه

9- نظم گفتار – تالیف میشل فوکو – ترجمه باقر پرهام – 70 صفحه

10- سوژه، استیلا و قدرت: در نگاه هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس و فوکو – تألیف پیتر میلر – ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده – 326 صفحه

11- تاریخ جنون – تالیف میشل فوکو – ترجمه فاطمه ولیانی – 154 صفحه