ترجمه و قدرت

2019-12-15

خرید و دانلود کتاب مترجمی


ترجمه و قدرت

ادوین گنتزلر، ماریا تیموکزکو

محمد کریمی بهبهانی، بیتا عباسپور 1393


تعداد صفحات: 122 صفحه

قیمت دانلود: 5.000 تومان

دانلود: ترجمه و قدرت (کریمی بهبهانی و عباسپور 1393)


راهنمای سریع دانلود، کلیک کنید .Tags: , ,