معرفی مکاتب ادبی

مجموعه ترجمه آثار


تعداد کتابها: 14 کتاب

زبان کتابها: فارسی

قیمت: 20.000 تومان

دانلود: مجموعه ترجمه فارسی معرفی مکاتب ادبی.


راهنمای سریع دانلود، کلیک کنید .


فهرست کتابها

1- درام – تالیف س. و. داوسن – ترجمه فیروز مهاجر – 148 صفحه

2- فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم – تالیف ویلیام آوتوِیت و تام باتامور – ترجمۀ حسین چاوشیان – 1159 صفحه

3- نقد ادبی – تالیف ژ.س. کارون وفیلوئه- ترجمه خسرو مهربان سمیعی – 161 صفحه

4- نقد پست مدرنیسم – تالیف آلکس کالینیکوس – ترجمه اعظم فرهادی – 286 صفحه

5- ناتورالیسم – تالیف لیلیان فورست و پیتر اسکرین – ترجمه حسن افشار – 98 صفحه

6- پیرامون ادبیات – تالیف جی.هیلیس میلر – ترجمه علی اصغر بهرامی – 235 صفحه

7- رئالیسم – تالیف دیمیان گرانت – ترجمه حسن افشار – 107 صفحه

8- اوریانتالیسم – تالیف ادوارد سعید (زبان اصلی) – 378 صفحه

9- شرق شناسی – تالیف ادوارد سعید – ترجمه لطفعلی خلجی – 529 صفحه

10- سمبولیسم – تالیف چارلز چدویک  – ترجمه مهدی سحابی – 91 صفحه

11-تاریخ کوتاه نقد ادبی – تالیف ورتون هال – ترجمه مجتبی عبدالله نژاد – 227 صفحه

12- تئاتر ابسورد – تالیف مارتین اسلین – ترجمه مهتاب کلانتری و منصوره وفایی – 523 صفحه

13- The Theatre of the Absurd (زبان انگلیسی) – تالیف مارتین اسلین – 438 صفحه

14- زیبایی شناسی انتقادی -مجموعه مقالات – ترجمه امید مهرگان – 95 صفحه